A HELYSZÍNváltozás a programot nem érinti, igyekszünk az eltervezett szellemi tartalmakat és minden egyéb tervet az új helyszínen is ugyanúgy megvalósítani.

Június 16. péntek:

18.00 – Találkozások, helyfoglalás, beszélgetés, ének

21.30 – Éjszakai csillagmegfigyelés (derült ég esetén) – Nagy Ágoston

Június 17. szombat:

8.00-9.00 – Reggeli torna korán kelőknek: egész testes nyújtás-lazítás, meridián-gyakorlatok – Molnár József Dodi

9.00-10.00 – REGGELI és az érkezők fogadása

10.00-10.15 – Köszöntő – Takáts Péter

10.15-11.00 – Euritmia – Pásztélyi Csenge

11.00-11.15 – SZÜNET

11.15-12.00 – A platonikus és arisztoteliánus áramlatok jelentősége az antropozófiai mozgalomban és jelenbeli feladatuk – Brassai Brigitta előadása

12.00-13.30 – EBÉD

13.30-14.45 – Párhuzamos csoportmunkák

Bothmer gyakorlatok – Emich-Kriston Genovéva és Kovács Sándor

Csodálat, tisztelet, bölcsességteljes összhang és odaadás. A szellemi átéléshez vezető megismerési folyamat építőkövei – Brassai Brigitta és Vadinszky Orsi

“Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” A természettudományos iskolázás, mint előfeltétel a korszerű szellemi iskolázási úton és jelenléte a szellemtudományos munkában. Találkozásunk a természettudománnyal az életutunkon.  Önismeret – öntudat – kapcsolódás a magasabbhoz – kapcsolódás másokhoz – Nagy Ágoston

A materiális határ átlépése. A periféria keresése egész a Szaturnusz szférájáig. A kék szín a Szaturnusz színe. Uriel, a nyár és a Szaturnusz arkangyala – Kiss Viktor

14.45-15.00 – SZÜNET
15.00-16.30  Párhuzamos csoportmunkák

Csoportmunka az áramlatokkal. A folyamat dinamikáját a folyamatos perspektívaváltás fogja képezni, az érzékfeletti világ és a fizikai világ között – Kökény-Hámori Eszter és Péter

A koncentráció jelentősége és technikája –  Vízhányó Zsolt

A Társaság élete – az Élet társasága. Közös égbõl közössÉgbe? Szervezet vagy organizmus a Társaság? Mi volt a célja az 1923-as Karácsonyi Gyűlésnek? Mi lenne a célja egy 2023-as Karácsonyi Gyűlésnek?  – Balogh Gábor

Formarajz – Bujdosó Judit

16.30-17.00 SZÜNET

17.00-18.00 – Az emberi megismerés útja a véleménytől a valóságig és szerepe a közösségalkotásban –  Vízhányó Zsolt előadása

18.00-19.30 – VACSORA

19.30-20.30 – Hét kapu – a Lélekhang Együttes koncertje

21.30 – Éjszakai csillagmegfigyelés (derült ég esetén) – Nagy Ágoston

Június 18. vasárnap

7.00-8.00 – Reggeli torna korán kelőknek: egész testes nyújtás-lazítás, meridián-gyakorlatok – Molnár József Dodi

7.30-8.00 – Bothmer-gyakorlatok – Emich-Kriston Genovéva és Kovács Sándor

8.00-9.00 REGGELI

9.30-10.00 Az antropozófus közösségekről – Takáts Péter felvezető előadása

10.00-12.00 – Párhuzamos csoportmunkák

A közösségalkotásról – Palicz Ildikó

A szombati műhelymunka folytatása – Brassai Brigitta és Vadinszky Orsi

Nézőpont spirál – Én-től a közösségig és vissza. Biografiai és művészi munkával, és egyéb gyakorlatokkal fogjuk felfedezni, hogy milyen kapcsolódások, folyamatok hatnak gyógyítóan egy közösségben – Biográfiai Műhely

– Bothmer gyakorlatok – Emich-Kriston Genovéva és Kovács Sándor

12.00-13.00 – EBÉD

13.00-14.00 – Lezárás közös beszélgetéssel és visszatekintéssel, Alapkő meditáció

Előadók és csoporttartók – címek és rövid leírások.

Brassai Brigi és Vadinszky Orsi:

A platonikus és arisztoteliánus áramlatok jelentősége az antropozófiai mozgalomban és jelenbeli feladatuk – Az előadás érinti majd a különböző áramlatokhoz tartozó lelkek jellemzését, összekapcsolódásukat a különböző korszakokban az égi és a földi színtéren. Hogyan jön létre a platonikusok és arisztoteliánusok közös munkálkodása a XX-XXI. század fordulójától kezdve? Hogyan találhatnak egymásra a különböző áramlatokhoz tartozó lelkek ma? Égető kérdései ezek ennek a jelentős, mindent új megvilágításba helyező évnek, hiszen küszöbén állunk annak, hogy új választ adhassunk a Karácsonyi Gyűlés szellemi jelentőségét vizsgáló kérdésekre és lehetséges földi következményeinek kialakítására vonatkozóan is előre léphessen mozgalmunk. Csodálat, tisztelet, bölcsességteljes összhang és odaadás, mint a szellemi átéléshez vezető megismerési folyamat építőkövei – mindezek nélkül bolyongani fogunk a megismerési úton. János-napi együttlétünkön körvonalazódhat majd az is, hogy ezek az építőkövek hogyan formálódnak meg közös munkánk hatására.

Az előadás gondolatainak további közös kibontása délutáni műhelymunka, valamint esti megfigyelési gyakorlatok során Brassai Brigitta és Vadinszky Orsi vezetésével.

Nagy Ágoston:

A  csoportmunkához: “Annak növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” A természettudományos iskolázás, mint előfeltétel a korszerű szellemi iskolázási úton és jelenléte a szellemtudományos munkában. Találkozásunk a természettudománnyal az életutunkon.  Önismeret – öntudat – kapcsolódás a magasabbhoz – kapcsolódás másokhoz.

Az égnézéshez: Mindkét estére be lehetne írni azzal, hogy derült ég esetén. Ez lesz bizony az év legrövidebb éjszakáinak időszaka, 9-kor még világos van, fél 10-kor is szürkület, de akkor már települjünk ki, mert a Vénusz és a Mars akkor már és még jól látszanak, aztán ők is lenyugszanak.

Kökény-Hámori Eszter és Péter:

Kedves Barátaink, egy élményre hívunk Benneteket! A szombati másfél órás együttlétünkre azt tervezzük, hogy a megértéstől a cselekvéshez eljutva egy érzékeny teret építünk fel és tartunk egymás számára. Minden adott ahhoz, hogy nézői is legyünk annak a misztériumjátéknak, aminek szereplői vagyunk. Ez egy szerep-osztás, amire legutóbb születésünk előtt pillantottunk rá! A misztériumjáték során szabadon beleéljük magunkat abba, amiben valóban benne vagyunk, voltunk és leszünk. A játék dinamikáját a folyamatos nézőpont váltás fogja képezni az érzékfeletti világ és a fizikai világ között.

„– Ha ezt így nézzük egész más szemléletünk lesz az életről, mint amint megszoktuk. Általában ugyanis a platonikusok és az arisztotelikusok ellentétét szokták hangsúlyozni. Ez valójában tévedés. A földi korszakok azt követelik, hogy hol platóni, hol arisztotelészi módon beszéljünk. De ha a fizikai élet hátterében megpillantjuk az érzékfeletti életet, akkor azt látjuk, hogy az egyik irányzat mindenkor megtermékenyíti a másikat, az egyik benne rejlik a másikban.” (Rudolf Steiner: Karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata, 4.kötet)

.Kiss Viktor:

A János nap 2023, a művészeti munka tematikája. – Előttünk a nyár, a Föld kozmikus alvása, a kozmoszba való nagy kiáradás. A periféria keresése egész a Szaturnusz szférájáig. A kék szín a Szaturnusz színe. Uriel a nyár és a Szaturnusz arkangyala. Itt belül csend, az érlelés épp csak kezdődik. Nincs még születő csillag a szívben. Az a csillag majd karácsonyra gyúl fel, és ősszel kezd hiányozni. A hiánya, az igénye születik meg, ahogyan Keresztelő János Krisztus hiányáról, a Rá való igényéről beszél. A kék a középen még betöltésre váró kozmosz, és Mária legkülső határoló köpenye is. A kék, ahogy a Szaturnusz: Megvonja a legkülső határt, a kozmosz széleit, eléri a perifériát. Ahogyan a nyári napfordulón is a vas-folyamat meghúzza a pusztán burjánzó növekedés határait. A kék hideg, néha metsző. Átkoz, levágja a további céltalan növekedést, az értelem nélküli reprodukálódást, burjánzást. Átkoz, akár Keresztelő János, aki majd a festő Rafaelként tér vissza. Átkoz, akár Csontváry, a próféta lelkű festő átkozza korát -aki “nagyobb kell legyen Rafaelnél”- és ez átok áldássá válik a képein, mert a Nap nézőpontjába helyezkedik, hogy a színek morális ítélőerejéről beszéljen. Csontváry hatalmas erőket átfogni képes Szaturnusz-természet. A kék, melynek közepén ott az én lehatároltságból adódó fájó hiányérzete a betöltés iránt, a kék, mely betöltésre vár.

Bujdosó Judit, formarajz

Már gyerekkoromban sokat nézegettem a formák világát, és raktam össze különleges dimenzióit. Építésznek tanultam, ahol szintén a formákkal foglalkoztam, geometriai formákkal.  W. szülőként belenőttem a pedagógia formáiba, majd M.Kaiser, R.Kutzli, valamint a dinamikus technika formarajzai és a projektív geometria is hatottak rám. Csak néhány éve kezdtem el kutatni ezt a területet antropozófus szemmel, a saját iniciatívámat felfedezni és összerakni, ami inkább az éteri áramlások és a tér-minőségek lenyomatai, a fogalmak ősképei felé mutatnak… Még nem tudom pontosan mit is csinálok (?) nem vagyok profi, csak kereső!

Van néhány csoport Nemesvámoson és a Keresztény Közösségben, akik szívesen rajzolnak velem és segítik ezt a kutatási folyamatot. Hálás vagyok emiatt minden felkérésnek. Hiszem, hogy a vonalas rajzolás – a kézírással együtt – egy nagyon absztrakt dolog, hiszen 2 dimenzióban mutatja meg a valóság szeleteit. A rajzoló külső és belső nézőpontjait vagy állapotát vetíti ki látszólag a legegyszerűbben, valójában egy nagyon bonyolult kognitív folyamatban. De emiatt nagyon emberi is, mert az mozgások, és az éteri áramlások lenyomataként élővé is tud válni. Nyíregyházára egy dec. 17-i inspirációt viszek – ami a budapesti nagytalálkozón született bennem –, a három áramlatnak egy lenyomatát, amit majd szépen felépítünk és összekötünk. Izgalmas lesz!

Biográfiai Műhely

Nézőpont spirál – Éntől a Közösségig és vissza – Biografiai, művészi munka és egyéb gyakorlatokkal fogjuk felfedezni, hogy milyen kapcsolódások, folyamatok hatnak gyógyítóan egy közösségben.

Balogh Gábor

“A Társaság élete – az Élet társasága – Közös égbõl közössÉgbe? Szervezet vagy organizmus a Társaság? Mi volt a célja az 1923-as Karácsonyi Gyűlésnek? Mi lenne a célja egy 2023-as Karácsonyi Gyűlésnek? Műhelymunkánk során ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. ” – Bármennyi fő, tábla jól jöhet, a toll és papír is segítség.