PROGRAM

2023. SZEPTEMBER 22. péntek:

érkezés 14.30-tól

15.30 – 16.00  NYITÁNY, Közös éneklés – Justin Júlia

16.00 – 17.30 Változó idők – változó gyermekek szellemtudományi és akadémikus  szemszögből 1. – Dr. habil. Szőke Henrik és Dr. Péter Judit

17.30 – 18.00 szünet

18.00 – 18.30 Változó idők – változó gyermekek akadémikus szemszögből 2. – Dr. Péter Judit

18.30 – 19.15 Előadások feldolgozása

19.15 – 19.40 szünet

19.40- 20.00 Születés mese – Márföldi Erika

2023. SZEPTEMBER 23. szombat:

9.00 – 9.30 Spruch, Közös éneklés – Justin Júlia; A lélek határélményei – könyvbemutató – Szaniszló Emese

9.30 – 11.00 A Waldorf-pedagógia mint preventív és mint gyógyító pedagógiai rendszer –  Szalutogenezis, terápiás lehetőségek és kompetenciák a Waldorf-intézményekben – Sósné Pintye Mária

11.00 – 11.30 szünet

11.30 – 12.45 Terápiás eljárások – párhuzamos csoportmunkák 1.

 • Gyógyító beszélgetés:  Dr. Péter Judit
 • Gyógyító szubsztanciák: Dr. Szőke Henrik
 • Collot festésterápia: Ujváry Éva
 • Meseterápia: Márföldi Erika
 • Agyagozás: Várkonyi Éva
 • Beszédképzés-terápia: Rácz Rita Cecília
 • Külső beavatkozások, kezelések: Wagner Andrea, Kemény Ildikó, Pünkösti Gabriella, Vörös Gyöngyi
 • Gyógyeuritmia: Sósné Pintye Mária
 • Énekterápia: Zólyomi Ernő
 • Térdinamika-mozgásterápia: Karkus Ottó
 • Extra Lesson fejlesztő eljárás: Donnert Marianna, Kiss Tünde

12.45 – 14.00 ebédszünet

14.00 – 14.45 Esetbemutatások – Mezei Mihályné

14.45 – 15.15 Hogy jön ide a pszichológus?! – Falus Judit

15.15 – 15.45 szünet

15.45 – 17.00 Terápiás eljárások – párhuzamos csoportmunkák 2.

17.00 – 17. 30 szünet

17.30 – 18.15 Diaképes művészettörténeti bemutató- félelem és szorongás ábrázolásának megjelenése az emberiség történetében. Milyen következtetést vonhatunk le arra vonatkozóan, mi vezetett idáig, hol tartunk ma? – Ujváry Éva

18.15 – 18.30 Közös éneklés – Kormos Judit

 2023. SZEPTEMBER 24. vasárnap:

9.00 – 9.15 Spruch, Közös éneklés – Kormos Judit

9.15 – 9.45 Krisztus lénye és a gyermekkor – Hogyan hat tovább a kisgyermekkori Krisztusi erő az ifjú és felnőtt korban, s miként találhatunk rá – mint gyógyító erőre, gyógyító szubsztanciára – a későbbi életszakaszokban a terápiák számára? – Czakó Anikó

9.45 – 11.15  Gyermekmegbeszélés – munkacsoportok, különböző módszerek mentén konkrét gyerekmegbeszélések

1. csoport: Szabados Andrea és Dr. Péter Judit

A gyermek lényének érzékelése az Ember-Ház-Fa rajzon keresztül a gondolkodás, érzés, akarat megszólításával, a Parsifal-i kérdések nyomán

2. csoport: Márföldi Erika

Tanácsadó óvónőként a gyermek lényének rezdüléseire az érzékelés, kérdés, értés, új út keresése ad teret a sémákból kilépés által. Alapkérdés: Hogyan tudjuk a szociális anyaölt valóban fenntartani, új kapcsolódási módokat építeni a megrekedések leküzdésére?

3. csoport: Dr. habil Szőke Henrik

Rudolf Steiner azt sugallta, hogy a pedagógusoknak orvosi szemléletre, az orvosoknak tanári szemléletre van szüksége a gyermekek fejlődésének és élettani szükségleteinek jobb megismerésére. A csoportban egy példa mentén orvosi szempontok előtérbe helyezésével (lénytagok, hármas-négyes tagozódás…) élesítjük észlelésünket, gyakoroljuk mi mit jelent(het).

4. csoport: Czakó Anikó

“A gömb a szánkban egy valamikori emberről ad hírt nekünk. Ami most megszilárdult fog, valaha mozgékony éteri erő volt, s a jövő is sejthető általa.” ( Dr. Klaus Haupt)

A csoportmunka során megtapasztalhatjuk, hogy miként ” tapinthatjuk ” meg finoman a gyermek lényét a fogak megfigyelési szempontjai alapján, A kettes, hármas, négyes tagozódás miként mutatkozik meg benne, s hogyan kapcsolódik a Zodiákus tizenkettességéhez.

5. csoport: Barabás Katalin

A tanítás egyik leglényegesebb pontja a gyermek és a tanár közti viszony. Ki a tanár, ki a gyermek és mennyire tudják megismerni, megérteni egymást. A gyermekmegfigyelés folyamatos gyakorlása elengedhetetlen eszköz a munkánkban. A megfigyelés összekapcsolódik a tanár érzékelési képességével, az embertani, a karmikus (és egyéb) ismeretek életre keltésének jártasságával. A csoportmunkában körüljárjuk, hogyan lehet mélyebben megfigyelni a gyermek sorsát, mit hoz a múltból és mi akar belőle kibontakozni a jövőben.

6. csoport: Sósné Pintye Mária

A gyermekmegfigyelés annyit tesz, mint a láthatóból a láthatatlanra következtetni. A csoportban példák alapján azt gyakoroljuk, hogyan lehet a testiség, a viselkedés és a megvalósult munkák alapján elfogulatlan megfigyeléseket tenni, mindezekből óvatosan a gyermek testi, lelki-szellemi hármasságának egyensúlyára következtetni.

11.15 – 11.45 szünet

11.45 – 13.00 FINÁLÉ

Ajánlott irodalom: Rudolf Steiner: Általános embertan 2. előadás Stuttgart, 1919. augusztus 22., https://antropozofia.hu/ga293/#f3

                      A programváltozás jogát fenntartjuk

ELŐADÓK

Barabás Kata

Évtizedek óta Waldorf-tanárként dolgozom, elsősorban általános iskolában, mellette középiskolában és felnőttképzésben is. A hazai és a nemzetközi mozgalomba aktívan bekapcsolódtam, a tapasztalatok alapján több kezdeményezést szorgalmaztam. A Szabad Szellemtudományi Főiskola keretében a pedagógiai szekció magyar csoportjának alapításában is részt vettem. Kiemelt jelentőségű számomra a Waldorf-pedagógia szellemi elevenségének keresése, éltetése.

Czakó Anikó

26 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba az euritmiával, és azóta ez életem ” aranyszála”. Már a művészi diplomám megszerzése óta a gyermekekkel való munka a legfontosabb számomra. 18 éve tanitok Waldorf intézményekben euritmiát az óvodás korosztálytól a 13. osztályosokig. Nagy ajándék, hogy a gyermekfejlődés teljes ívét átölelve “benne élhetek” a különböző korosztályokban, s egy-egy osztályt, gyermeket hosszú éveken át kísértetek. Idővel látva, hogy a gyermekeknek a Waldorf-pedagógia mellett egyéni figyelemre is szükségük van, gyógyeuritmiát és fog-gyógyeuritmiát tanultam, melyhez tapasztalataimat Németországban egy gyógypedagógiai faluban (Sassen) és integratív klinikákon Svájcban (Arlesheim, Zürich) szereztem. A Szellemtudományi Főiskola Pedagógiai Szekció Magyarországi Tagozatának alapítójaként, valamint az Orvosi Szekció tagjaként. azok munkájában aktívan veszek részt.

Donnert Marianna

Donnert Marianna vagyok, gyógypedagógus,  antropozófus gyógypedagógus. Több mint 20 éve Extra Lesson tanárként dolgozom a Kispesti Waldorf Iskolában. Létrejötte óta az Extra Lesson tanárképzésen  adom át tapasztalataimat, tudásomat kollégáimnak. Tanítok más tanárképzéseken is.

Falus Judit

2002 óta dolgozom a Heim Pál kórházban pszichológusként. Klinikai szakpszichológus és családterapeuta végzettségem van. Hét évig dolgoztam részállásban a solymári Fészek Waldorf Iskolában. Itt a terápiás teamnek és a tanárokkal való közös munkának köszönhetően kerültem egyre közelebb az antropozófiához. Úgy érzem, hogy az antropozófia átmelegíti, átlelkesíti a munkát és a mindennapokat. Célom, hogy a számomra e két fontos dolgot, az antropozófiát és a pszichológiát, integráljam a munkámban. Remélem, hogy ehhez ad majd segítséget a szeptemberben induló Antropozófiai pszichológia alapjai képzés is.

Justin Júlia

Az Óbudai Waldorf Iskola gimnáziumában és a solymári Waldorf Pedagógiai Intézetben tanítok zenét. Szenvedélyesen szeretek sok embert megénekeltetni, és átélni annak varázsát, ahogy az együtt éneklés által létrejön a közös figyelem és a közösség érzése.

Karkus Ottó

Karkus Ottó vagyok a solymári Fészek Waldorf iskola tanára. Osztálytanítóként és osztálykísérőként két osztályt vittem elsőtől tizenharmadikig. Tanítok Waldorf tanárképzéseken, a Bothmer képzésen, a Térdinamika képzésen és az Antomedicart antropozófus orvosképzésen.

Kemény Ildikó Andrea


Diplomás ápolóként, intenzív terápiás szakápolóként 22 évig dolgoztam az egészségügyben. Mindig is érdekeltek a betegségek és a gyógyítás lelki aspektusai, ezért lettem kineziológus, ezen a területen is már 12 éve dolgozom. 42 éves koromban találkoztam az antropozófiával, ekkor végeztem el az Antromedicart Egyesület 3 éves orvos- és terapeuta képzését. Azóta arra törekszem, hogy az antropozófia szellemisége hassa át a munkáimat, valamint igyekszem antropozófus orvosokkal és terapeutákkal együttműködve végezni a tevékenységeimet. Idén jelentkeztem az Antropozófiai pszichológia alapjai képzésre is, hogy tovább mélyítsem a teljes emberről, mint testi-lelki-szellemi lényről alkotott képemet. Az antropozófus ápolás külső alkalmazásai – a borogatások, pakolások, bedörzsölések, stb. – a szívügyeim, mert könnyedén és nagyon hatékonyan segíthetünk általuk testi-lelki panaszainkon.

Kiss Tünde

Kiss Tünde vagyok, Extra Lesson tanár, Bothmer tanár, gyógypedagógus. 9 éve dolgozom a Fészek Waldorf Iskolában, részt vettem a Rózsaház Gyógypedagógiai Waldorf Iskola alapításban, ahol jelenleg óraadóként tanítok. Szívügyem az egymástól való tanulás, ezért sok éve igyekszem életben tartani a Waldorf-iskolákban dolgozó kollégák közösségét a WAGYÓK-ot.

Márföldi Erika

Főiskolásként kapcsolódtam be az évekig szerveződő nyíregyházi Waldorf-közösségbe, óvoda és iskola alapítási folyamataiba. 1996-tól kezdtem Waldorf óvodai munkámat. Azóta több óvoda alapításában részt vettem, segítettem születésüket, fennmaradásukat. Az állami diploma mellett Waldorf-óvónői végzettséggel rendelkezem, intézményvezetői és gyermekvédelmi szakvizsgát és Ligetszépe meseterápiás végzettséget is szereztem. Gyakorló óvónőként dolgoztam több óvodában, a 90-es évek végétől tanácsadóként és 2021. januártól a Waldorf Ház munkatársaként az óvodai területek pedagógiai szakmai munkájával igyekszem segíteni a magyarországi Waldorf-intézményeket, kezdeményezéseket. Hiszem, hogy a jövő van a szemünk előtt, a kezeink között, amikor egy gyermek felé fordulunk. Kutatom a megmutatkozó életet bennük, hogy minél inkább aszerint cselekedjünk, ami ahhoz  segíti őt, hogy a sorsát most és majdan a legjobban kibontakoztathassa. Ez vezérel a tanácsadások és a terápiás munkám során egyaránt.

Mezei Mihályné

Tanulmányaim: tanító (Budapesti Tanítóképző Intézet, 1975); Waldorf tanár (Rudolf Steiner Seminar Järna, Svédország,1992); képzőművészeti és kertművelés szak (Waldorf Pedagógiai Intézet, Solymár, 2010). Általános iskolai tanító munkám után Waldorf osztálytanító lettem a Pesthidegkúti, majd a solymári Fészek és a töki Kisgöncöl Waldorf-iskolákban (1992-2022). Tanácsadó tanárként, továbbképzések szakmai felelőseként mindig szívesen vállaltam feladatot. Waldorf tanárképzéseken rendszeresen tanítok. A Szabad vallás-tanár-találkozók szervezője vagyok 2010 óta. 

Dr. Péter Judit

35 éve vagyok orvos, dolgoztam csecsemő-, gyermekgyógyászként, koraszülött-gyógyászként gyerekosztályon, koraszülött-intenzív osztályon, helyettesítettem gyermek háziorvosi rendelőben, munkálkodtam az egészségvédelem területén. Végigjártam a ranglétrát a segédorvos beosztástól a részlegvezető, rendelővezető, osztályvezető főorvos beosztásig. 15 éve lettem gyermekpszichiáter, jelenleg már csak ebben a munkakörben tevékenykedem gyerekekkel, szülőkkel, fiatalokkal, drogfüggő betegekkel. Szülőként részt vettem a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola alapításában. Hagyományos és Waldorf-iskolákban, képzéseken tartok rendszeresen előadásokat gyermekpszichiátriai témakörökben. Antropozófiával 30 éve foglalkozom – az ezen a szellemiségen alapuló gyermekmegfigyelő csoportunkban próbálunk gyerekeknek és szülőknek segíteni. Hálás vagyok minden találkozásért-igyekszem a velem kapcsolatba kerülő embereknek átadni azt, amit az életem során, mint tanítást megéltem, megtapasztaltam, s próbálok én is annyit tanulni tőlük, amennyit csak lehet.

Pünkösti Gabriella

Kerámikusként és andragógusként végeztem, majd kisebb természetgyógyászati képzések után elvégeztem az Antromedicart antropozófus orvos és terapeuta képzést, illetve jártam két évet a Hágai Emerald Foundation Fény-Szín-Sötétség festésterápiai képzésére a képzés megszűnéséig. Azóta a rajzolás, festés és újra a formázás teszi ki az életem egyik részét. A másik részében ápolóként, gondozóként dolgozom, és tagja lettem az ápoló-csoportunknak, illetve lelkes híve az antropozófus külső beavatkozásoknak, azok gyakorlatba való illesztésének és terjesztésének.

Rácz Rita Cecília:

„A beszédünkben találkozhatunk igazán önmagunkkal”. 20 éve élete az antropozófus beszédképzés német, olasz és magyar nyelven. A Waldorf-tanárképzések, az Euritmia-képzés és az Antromedicart docensi körének aktív tagja. A Csillagösvény és a Rózsaház Waldorf-iskolákban részt vesz a terápiás kör munkájában, ami 40 gyerekkel való rendszeres foglalkozást jelent. Évente több színpadi és beszédművészeti projektben fejezi ki önmagát.

Sósné Pintye Mária

36 évnyi gyógypedagógus-logopédus, euritmista és Extra Lesson tanári tapasztalatokkal rendelkezem. Ebből 12 évet a Gyógypedagógiai főiskola gyakorló logopédiai óvodájában, 21 évet az Óbudai Waldorf Iskolában szereztem. Majd részt vettem az első hazai gyógypedagógiai Waldorf-iskola, a Rózsaház szellemi előkészítésében, megalapításában. Itt négy éve euritmia órák mellett gyógyeuritmia és logopédiai terápiával foglalkozom. 2010 óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar mesteroktatójaként a logopédia és a gyógypedagógia kutatási eredményeit antropozófiai szemlélettel átvilágító integratív szemlélettel közelítem meg a nyelvi fejlődési elmaradások és a tanulási zavarok, különösen a diszlexia terápiáját. 2017 óta a karon működő Waldorf-pedagógusképzéseket vezetem.

Szabados Andrea 

Ligetszépe meseterapeutaként, antropozófus gyógypedagógusként, logopédusként és hallássérültek pedagógusaként tevékenykedem. Budapesten élek 3 gyermekemmel. 20 éves koromban találkoztam először az antropozófiával. Az akkori ráébredés néhány évvel később, gyermekeim születésével lett döntéssé. Azóta hordozom szívemben a közösség építésének és a kapcsolódások gyógyító erejének impulzusát. 

Szaniszló Emese

Tolmácsként, fordítóként és német-tanárként dolgoztam. Kísértem felnőttek egyéni folyamatait, illetve csoportfolyamatokat, elsősorban testorientált és dramatikus eszközökkel, teret adva alkotófolyamatoknak és állításoknak. Dolgoztam fogászati rendelőben recepciósként, és az egészségbiztosításban kormánytisztviselőként. Rudolf Steiner antropozófiája szívügyem. Jelenleg leginkább utakat keresek: hogyan tudnám az általam kísért egyéni és csoportfolyamatokat antropozófiával áthatni.

Dr. habil. Szőke Henrik

Rendelésemen komplex szemlélettel igyekszem a hozzám forduló gyermekeknek és felnőtteknek segíteni. A komplementer orvoslással egyetemi tanulmányaim végén találkoztam. Azóta végigkísérte utamat. Számomra a modern nyugati és komplementer módszerek egymással jól megférve, integráltan kiegészítik egymást a gyógyítás művészetében. Ez biztosítja a tudományosan megalapozott kompetenciát és a személyre szabott, holisztikus szemléletet.  Az integrációt az antropozófus orvoslás teszi lehetővé számomra. Így az általam elsajátított hagyományos kínai orvoslás, egyéni és csoportos pszichoterápiás-önismereti módszerek (biográfia-feldolgozás, pszichodráma, KIP, NLP stb.) elemei is ötvöződnek munkámban. 12 évig svájci és németországi klinikák csecsemő-, gyermek és felnőtt osztályain tanultam, dolgoztam. 2003 óta tevékenykedem itthon. 2009 óta vezetem az egyetemileg akkreditált antropozófus orvos- és terapeuta, most az újonnan induló antropozófus pszichológia képzést. 2017 szeptembere óta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Integratív Medicina Tanszékét vezetem.

Ujváry Éva

Az angliai Emerson College-ben Waldorf-pedagógiát tanult. Négy éven át vett részt Dr. Margarethe Hauschka képzőművészeti terápiás kurzusokon, Budapesten. Ezután Hágában elvégezte az Emerald Foundation öt éves a Fény-Szín-Sötétség orvosi festésterápiás képzését, a Goetheanum-orvosi szekciója által elismert diplomával rendelkezik. 15 éve dolgozik szabadúszó festésterapeutaként felnőttekkel és gyerekekkel orvosokkal terapeutákkal, pedagógusokkal együttműködésben. Műhelymunkákat, szemináriumokat vezet terápia/pedagógia/színek témákban.    A hágai orvosi festésterápiás képzés tanára, szakmai gyakorlatok vezetője, a hazai Antromedicart Antropozófus Orvosképzés docense.

Várkonyi Éva

Fiatalabb koromban tanultam ötvösséget, kerámiát és szobrászattal is foglalkoztam. Aranyműves szakmai végzettségem is van, amiben továbbképeztem magam, a fémművesség más területein is. Ezt a tudásomat jól tudom kamatoztatni a művészeti terápiában, indokolt esetben fémmel, elsősorban vörösrézzel is dolgozunk. 12 évig a solymári Waldorf-iskolában tanítottam vörösrézzel dolgozva a 9. osztályokban. A plasztikatanítást a pilisszentlászlói Waldorf iskolában kezdtem, 13 évig ott is tanítottam a 9-16 éves korosztályban, illetve az agyagozás mellett a képzőművészeti terápiával is segítettem a gyermekeknek, egyéni órák keretében. Hospitáltam holland és osztrák Camphillekben, Waldorf-iskolákban. Az IAO továbbképzéseken az agyagozásban, festésben, sőt a fémművességben is nagy tapasztalatú tanárok tanítottak minket, akkoriban. A Hauschka képzőművészeti terápiát az alapozó 4 év után még 3 évig tanultam intenzíven, Martin Keizer első csoportjában, ahol a szakmai ismeretek elsajátítása mellett mélyen dolgoztunk a terapeuta képességünk iskolázásában. Dolgoztam a Sophianum antropozófiai gyógyító központban több évig, és egy kis terápiás közösségben az Aurum-ban is. Az Antromedicart orvos és terapeuta képzést elvégezve, ott is tanítok plasztikát, jelenleg is. Jelenleg Solymáron foglalkozom gyermekekkel és felnőttekkel. 33 éve találkoztam először az antropozófiával. Az első magyarországi Waldorf-iskola születése időszakában kapcsolódtam be a folyamatokba, a pesthidegkúti iskola második évében és a solymári óvodában, ami később a Makovecz épületben lelt akkor otthonra. Gyermekeim oda jártak, mind a hárman és most  már az unokáim is!

Vörös Gyöngyi

Ápolónő, védőnő, AntroMedicArt képzést végzett terapeuta. Az életem során a munkám, a hivatásom az életbe érkezők és az életből kifelé tartók felkarolása, segítése lett. Ez a két szakterület kíséri végig az életemet, hol védőnőként, hol idősgondozóként, ápolóként tevékenykedve. A fiam születése indított el egy másfajta szellemiség keresésére, így találkoztam a Waldorf-pedagógiával, majd Mezei Klári néni stúdiumain kezdtem ismerkedni az antropozófiával. Dr. Szőke Henrik mellett dolgoztam hét évig védőnőként az Óbudai Waldorf Iskolában, majd több Waldorf-óvodában azóta is. 2009-2012 között végeztem el az első AMA képzést. Egy újabb életfordulat adta a lehetőséget, hogy rövidebb – hosszabb ideig kísérője, gondozója, ápolója lehettem több idős antropozófus társunknak. Így indult el az a folyamat, amely ma is vezet engem; méltó módon, antropozófus szemlélettel kísérni, ápolni az idős embert.

Wágner Andrea

Egészségfejlesztőként az antropozófus gyógyászathoz kapcsolódó ápolási eljárásokat, külsőleg alkalmazható kezeléseket tanítom, népszerűsítem. Részt vettem az első AMA orvos és terapeuta képzésen, az azt követő három képzés és a most indult pszichológiai képzés szervezője és egyik magyar oktatója vagyok. A Waldorf pedagógiával, illetve az antropozófiával 21 éves koromban találkoztam, az antropozófus ápolással gyerekeink születése idején Svájcban, Petra Lange és az Ita Wegman Klinika kurzusain.  Ezeket az ápolási eljárásokat azért szeretem,  mert mindenki által megtanulhatók, és nagyon hatékonyan segítenek nehéz helyzetekben és betegségek esetén, az élet bármely szakaszában. 

Zólyomi Ernő

Szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakos tanár vagyok, Waldorf pedagógus. Huszonöt éve végzem zenepedagógiai, Waldorf-zenetanári, szolfézs tanári, kórus- és zenekarvezetői munkámat. Az un. Rafael iskola az éneklésért, az éneklés terápiáért jött létre, a Werbeck módszer, a hang kibontásának iskolája alapján. A német nyelvű képzés négy éven keresztül tart Münchenben, mely képzésnek utolsó éves hallgatója vagyok. 2021 augusztusától énekterápiás képzésem kiegészítéseként a magyarországi Antromedicart Orvos- és Terapeutaképzést is végzem. Az eddigi Waldorf iskolai  és felnőttekkel végzett egyéni terápiás  munkámon kívül az ének-terápia alkalmazási területei lehetnek még klinikák, terápiás központok, gyógypedagógiai iskolák, idősek otthonai, Hospice szolgálatok, művészeti és rekreációs csoportok (például kórusmunka), tanárképzések és magánének órák.